Prowadzenie pełnej księgowości, księgi Handlowej Kraków

Każda firma zobowiązana jest do rozliczania swoich przychodów i rozchodów. Jedną z form rachunkowości dostępnych dla przedsiębiorców jest tzw. pełna księgowość. Polega ona na prowadzeniu ksiąg handlowych. Dzięki nim można uzyskać dokładny wgląd w obecną sytuację finansową firmy.

Zaufaj specjalistom z dziedziny rachunkowości. Oferujemy prowadzenie ksiąg handlowych. Nasz cennik znajduje się w zakładce „Usługi”.

Biuro rachunkowe KBP znajduje się w Krakowie przy ulicy Osiedle Złotej Jesieni 9/1. W przypadku pytań, także dotyczących cennika, lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Czym jest pełna księgowość?

Prowadzenie ksiąg handlowych polega na szczegółowej ewidencji przychodów i rozchodów. Czynność ta jest dość skomplikowana, dlatego przydatne stają się usługi biura rachunkowego. Pełna księgowość pozwala na dokładne poznanie sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa. Dzięki księgom handlowym można przekonać się, czy firma prosperuje, a także jakie będą jej dalsze losy. Pozwala to na wprowadzenie odpowiednich strategii i działań w sytuacji potencjalnego zagrożenia. Zainteresowała Cię perspektywa prowadzenia pełnej księgowości? Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem naszych usług.

Księgi handlowe składają się z określonych przez ustawę o rachunkowości elementów. Są to:

  • księga główna i pomocnicze,
  • dziennik,
  • wykaz aktywów i pasywów (inwentarz),
  • zestawienia obrotów i sald.

Kto musi prowadzić księgi handlowe?

Niektóre przedsiębiorstwa, aby uzyskać przejrzysty obraz sytuacji finansowej, dobrowolnie decydują się na prowadzenie pełnej księgowości. Określone przez przepisy podmioty są jednak zobowiązane do rozliczania się z wykorzystaniem ksiąg handlowych. Są to:

  • spółki, a także osoby fizyczne, których ubiegłoroczne przychody przekraczają równowartość 2 milionów euro (przy rozliczaniu się za rok 2023 kwota ta wynosi 9 218 200 zł),
  • spółki osobowe, np. komandytowe i komandytowo-akcyjne,
  • spółki kapitałowe, np. akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cennik oferowanych przez nas usług uwzględnia liczbę oferowanych dokumentów księgowych.

Jak wygląda prowadzenie ksiąg handlowych?

Pełna księgowość powinna być prowadzona w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i bieżący. Wszystkie odnotowywane zdarzenia gospodarcze muszą być zgodne z rzeczywistością oraz być możliwe do udowodnienia. Wiąże się to z koniecznością przechowywania całej dokumentacji, w tym rachunków i faktur.

Prowadzenie pełnej księgowości w sposób skrupulatny i zgodny z przepisami może sprawiać problemy osobom, które nie mają szerokiej wiedzy na temat rachunkowości. Warto skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie. Pracownicy biur rachunkowych na bieżąco śledzą wszystkie zmiany w przepisach, dzięki czemu prowadzenie przez nich pełnej księgowości jest rzetelne. Zapoznaj się z naszym cennikiem, aby uzyskać dokładniejszy obraz, jak to przebiega.

Specjaliści w prowadzeniu pełnej księgowości

W naszym krakowskim biurze rachunkowym lubimy wyzwania. Mamy gruntowną wiedzę na temat pełnej księgowości i ciągle poszerzamy nasze kwalifikacje. Prowadzimy doradztwo w zakresie rachunkowości, także jeśli chodzi o temat, jakim są księgi handlowe. Szczegółowy cennik świadczonych usług znajdziesz na naszej stronie internetowej.